Βιογραφικό

Αυτή τη στιγμή_
Διευθυντής SHARE social agency 2011 / Director Social Safety 2016 & Social Media Day 2018

Σπουδές_
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α./Κ.Ε.Κ.)
Digital Marketing & Social Media – Edigima, 2015

Επιμόρφωση_
Αγγλικά // Windows, Microsoft Office, Web, Adobe suite

Βραβεία_
Ως Γενικός Διευθυντής της SHARE social agency – Social Media Savvy Agency 2017 – SHARE social agency // 6ο eBusiness & Social media conference 2017 InfoCom World

Σεμινάρια_
Ως Εισηγητής _
Social Media Day – Thessaloniki, 2018, Think & Act like -Social- Manager (workshop), 6o Συνέδριο e-business & Social Media World – Footstep 17 by Skywalker.gr, Jobfestival 17 by Skywalker 2017 Instagram – The next big social opportunity or not & Social Media Experience: A game for Pros! , 5o Συνέδριο e-business & Social Media World 2016 // Social Media Crisis management, Social Media Day in Athens, 2016 // Τα Social Media και ο ρόλος του εργαζόμενου ως μέρος της επιχείρησης, 2015 // Social Media Δημιουργία Λογαριασμών & Διαχείριση, 2014 // Τα Social Media Πουλάνε, εσείς; 2014

Ως Σύνεδρος_
Μ.Μ.Ε. Τρόποι μετάδοσης μηνύματος, 2012 Social Media. Νέοι τρόποι επικοινωνίας, 2010
Web marketing, Web development, Social Network. Ένα νέο κανάλι επικοινωνίας, 2008 // Υπαίθρια Διαφήμιση και Εταιρίες Μέσων // Let’s Advertise. Οι καμπάνιες, οι Διαφημιστικές Εταιρίες και ο Χώρος της Διαφήμισης, 2007 Τα Κλειδιά του Marketing-Managment
 //  Επικοινωνία και τα Μ.Μ.Ε. // Βήματα-Διαφημιστική καμπάνια, 2006

Στρατιωτική Θητεία_
Εύφημος μνεία 565 Τάγμα Πεζικού, 2009 // Έφεδρος Καταδρομέας Ειδικών Δυνάμεων, 2005

Λοιπές Δραστηριότητες_
Ιδρυτής της Ανεξάρτητης Κίνησης Νέων Αν. Ακτής, Μπροστά οι Νέοι, 2015 // Μέλος της Φιλαρμονικής Δήμου Θερμαϊκού, 1997

Kalamidas CV