Αδειοδότηση για προσωρινή εναπόθεση ογκωδών!

Η αδειοδότηση  του χώρου των ογκωδών λύνει ένα σημαντικό πρόβλημα του Δήμου.

 Μετά από ενέργειες της Διεύθυνσης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου,  ένα από τα πλέον σοβαρά προβλήματα που ταλάνιζαν το τελευταίο διάστημα το Δήμο, βαίνει προς το τέλος του. Για πρώτη φορά στα χρονικά του Δήμου, μετά την υποβολή πλήρους φακέλου, αδειοδοτήθηκε από την  ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ της Π.Κ.Μ. χώρος για την προσωρινή εναπόθεση ογκωδών   και πλέον μπορούν να εναποτίθενται τα ογκώδη σε συγκεκριμένο σημείο της  περιοχής μας, ώστε να εξαλειφθεί η αντιαισθητική εικόνα της αλόγιστης εναπόθεσης των ογκωδών, οπουδήποτε και από οιονδήποτε  και να υπάρξει ευταξία και ‘’πράσινο’’ σημείο του Δήμου. Με την ευκαιρία γίνεται έκκληση στους δημότες μας, να φροντίσουν και οι ίδιοι για την αισθητική και την καλή εικόνα του Δήμου και να μην εναποθέτουν τα ογκώδη αντικείμενά τους στους δρόμους κατά το ‘’δοκούν’’, αλλά ενημερώνοντας την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για την αποκομιδή τους (τηλ. 2392330321).