Νέο ΔΣ για τον Ο.Φ.Κ.Α.Θ.

Θέλω να ευχηθώ ολόψυχα στο νέο ΔΣ του Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτ. Θερμαϊκού να είναι γεροί, δυνατοί και πάντα στις επάλξεις έτσι όπως μας έχουν μάθει τόσα χρόνια μέσα από το μεγάλο τους εθελοντικό έργο!

Συνεχίστε την ανάγνωση του «Νέο ΔΣ για τον Ο.Φ.Κ.Α.Θ.»

Χρήση αιγιαλού για το τρέχον έτος 2016

Ενημερώνουμε τους όλους ενδιαφερόμενους ότι με βάση το άρθρο 56 του Ν.4384/2016 (ΦΕΚ78Α/2016) «Η ισχύς της αριθ. ΔΔΠ0005159/586Β ΕΞ 2015/7.4.2015 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Απευθείας παραχώρηση,  με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού» (Β΄578), όπως ισχύει, παρατείνεται έως 30.4.2017. 

Συμβάσεις παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης σε τρίτους που έληξαν ή λήγουν έως την 30.4 2016, δεν παρατείνονται.» 

Συνεπώς από τα παραπάνω προκύπτει ότι θα πρέπει όλοι οι επαγγελματίες που χρησιμοποιούν αιγιαλό και παραλία θα πρέπει να έρθουν άμεσα σε επαφή με το Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας του Δήμου Θερμαϊκού (Τηλ.23923.30036 – 30014 – 30006) προκειμένου να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ώστε να προχωρήσει η διαδικασία παραχώρησης της χρήσης (και σύναψης μισθωτηρίων συμφωνητικών) για το τρέχον έτος και μέχρι 30.4.2017.